Hacked By Morteza_takavar&amir_khan************************************************************


^ we are iraniyan hacker^
^hargez zano nakhahim zad ^
^hta gamatam kotah bashe ^
^zandeh bad tabriz ^
^Goroh Hack va Amnit khan-team ^
Hack3er:morteza_takavar ^
^my frindas:vahid_turk&Esi.king&nightwolf&ahmadtakavar&Reza_hacker021&amir_khan&khan&va bax khan-team^
^I!D:mr.mortaza_takavarsharazam@yahoo.com ^
|